Bertók
László
Költészeti
Díj

2022

Átadóest
a Kodály Központban

Második alkalommal ítélte oda a kuratórium a Bertók Lászlóról elnevezett költészeti díjat, ezúttal Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító eddigi életpályáját elismerve. 

A Bertók László Költészeti Díj létrehozása fenn kívánja tartani a díj névadójának emlékezetét, valamint elő kívánja segíteni az ideológiáktól, korlátozásoktól mentes szabad művészetnek, illetve a kortárs magyar költészet jeles alkotóinak elismertségét.

A díjat 2021-ben alapította a költő fia, Bertók Attila, valamint a Jelenkor folyóiratot kiadó Jelenkor Alapítvány.  A díj 1.000.000 forint pénzjutalommal, díszoklevéllel, valamint Nagy Márta keramikusművész által alkotott egyedi kisplasztikával jár. Az elismerést minden évben Bertók László születésnapján, december 6-án adják át Pécsett ünnepi műsor keretében, mely a társművészetekkel történő együttműködésre is alkalmat kínál.

Tóth Krisztina költőként az elmúlt három évtized magyar irodalmának élvonalába tartozik, nyolc verseskötete közül a legutóbbi 2021-ben látott napvilágot Bálnadalcímen. Költészete mellett prózai, gyermekirodalmi, drámaírói és műfordítói munkássága is jelentős.

Az ünnepélyes átadóest 2022. december 6-án 19 órakor veszi kezdetét a pécsi Kodály Központban, a hangversenyterem rezidens együttesével, a Pannon Filharmonikusokkal koprodukcióban.

Ennek keretében az idei műsorban Köles Ferenc versmondásán túl szerepelnek Bertók verseihez készült videóetűdök, amelyek Bartha Máté rendező, Bartha Márk zeneszerző, valamint Patkós Márton színművész koprodukciói. A kortárs komolyzenét öt zeneszerző Bertók-költeményekre komponált dalai képviselik. Balogh Máté, Horváth Bálint, Kedves Csanád, Szőcs Márton és Tornyai Péter műveit Tatai Nóra szoprán és Szabó Ferenc Jánoszongoraművész szólaltatja meg. Az esten a Pannon Filharmonikusok is fellép, s Tatai Nóra közreműködésével elhangzik Balogh Máté a díjátadást jelző ünnepi szignálja, az Intrada, valamint a világ egyik legelismertebb kortárs alkotója, a Kossuth-díjas zeneszerző, karmester Eötvös Péter zenekari műve is.

Az est második felében a díjazottat Parti Nagy Lajos méltatja, majd Ágoston Zoltán beszélget Tóth Krisztinával.

Az esemény házigazdája Bősze Ádám.

KURATÓRIUM

2022-ben a díj kurátora Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője; Bertók Attila, a költő örököse; Parti Nagy Lajos költő, a BLKD első díjazottja; Takáts József kritikus, eszmetörténész.

Az idei díjazott

Tóth Krisztina
2022. december 6.
Kedd 19:00
Pécs

Műsor:

Bertók László-versvideók

Készítette: Bartha Máté
Zene: Bartha Márk
Közreműködik: Patkós Márton

Bertók-versek

Köles Ferenc előadásában

Megzenésített Bertók-versek

Zeneszerzők: Balogh Máté, Horváth Bálint, Kedves Csanád, Szőcs Márton és Tornyai Péter
Előadók: Tatai Nóra (szoprán),
Szabó Ferenc János (zongora)

Balogh Máté: Intrada

Pannon Filharmonikusok
Közreműködik: Tatai Nóra (szoprán)
Vezényel: Vass András

Vajon mit hallhatott Odüsszeusz?

Eötvös Péter és az alvilág múzsáinak dala
Pannon Filharmonikusok
Vezényel: Eötvös Péter

A díjazottat méltatja

Parti Nagy Lajos

Ünnepélyes díjátadó Beszélgetés Tóth Krisztinával

Moderál: Ágoston Zoltán

Az esemény házigazdája: Bősze Ádám

Tóth Krisztina díjátadás és beszélgetés

A díjról

A Bertók László Költészeti Díj létrehozása kettős célt szolgál. Egyrészt fenn kívánja tartani a díj névadójának emlékezetét, másrészt elő kívánja segíteni az ideológiáktól, korlátozásoktól mentes szabad művészetnek, illetve a kortárs magyar költészet jeles alkotóinak elismertségét. A díj alapítói – a költő fia, Bertók Attila, aki a díj anyagi alapját, valamint a Jelenkor folyóiratot kiadó Jelenkor Alapítvány, amely a szakmai alapokat biztosítja – elhatározták, hogy 2021-től kezdődően minden év december 6-án, Bertók László születésnapján adják át az elismerést Pécsett. A díj 1.000.000 forint pénzjutalommal, továbbá oklevéllel és egy keramikusművész által alkotott kisplasztikával jár. A díjátadóra ünnepi műsor keretében kerül sor, mely alkalmat kínál a társművészetekkel történő együttműködésre, mindenekelőtt a Bertók-líra kortárszenei megszólaltatására.

 

Bertók Lászlót sokat foglalkoztatta a „hazulról haza”, a faluból a városba, a parasztiból az értelmiségi-művész létformába megtett útja, s e változások közepette sem lett hűtlen gyökereihez: a tradíció fenntartása, újramesélése és a modern, új utak keresése együtt jellemezte. „Talán választott városom, / a máris életem felét”, így kezdi egyik pécsi versét, majd később ekként folytatja: „az ahány város, annyi Pécs / az elereszthet, de fogom”. E kötődése is eltéphetetlennek bizonyult, amellyel Pécshez és benne a 20. századi pécsi irodalom hagyományvonalához ragaszkodott. Elődei, Weöres Sándor és Csorba Győző életművei mellett immár az övé is kétség nélkül ezt a magasrendű költői vonulatot erősíti. De a szellemi elődök közé sorolta Várkonyi Nándort és az általa szerkesztett Sorsunk folyóiratot is, akik mindannyian öntudatosan vallották, hogy nem a „vidéki” irodalom rangját, hanem az országos mérce szerinti élvonalat célozzák. Ez az attitűd a díj létrehozói számára iránymutató.

2021

Díjazott:

Parti Nagy Lajos

A díjat elsőként elnyerő Parti Nagy Lajos a Jelenkor egykori szerkesztője és állandó szerzője, a kortárs líra kiemelkedő alakja.

Munkássága szervesen illeszkedik a leginkább Weöres Sándor, Csorba Győző és Bertók László nevével fémjelzett 20. századi pécsi költészet történetébe. A díjat Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője és Bertók Attila, a költő fia adta át. Ágoston Zoltán laudációjában kiemelte, hogy Parti Nagy Lajos „nyelvet teremtett, ami keveseknek sikerül (…) Verseinek játékossága, nyelvi humora, ritmikája, zeneisége, továbbá szóteremtései, formai készsége, együttesen csak rá jellemző poétikát eredményeznek, s elemi költőként állítják elénk”.