Bertók
László
Költészeti
Díj

AKTUÁLIS

Bertók László Költészeti Díj

2022

Átadóest 
a Kodály Központban 


2022. december 6.
Hétfő, 19:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam a nibh lobortis lorem maximus

AKTUÁLIS

A Bertók László Költészeti Díj létrehozása fenn kívánja tartani a díj névadójának emlékezetét, valamint elő kívánja segíteni az ideológiáktól, korlátozásoktól mentes szabad művészetnek, illetve a kortárs magyar költészet jeles alkotóinak elismertségét.

A díj alapítói – a költő fia, Bertók Attila, aki a díj anyagi alapját, valamint a Jelenkor folyóiratot kiadó Jelenkor Alapítvány, amely a szakmai alapokat biztosítja – elhatározták, hogy 2021-től kezdődően minden év december 6-án, Bertók László születésnapján adják át az elismerést Pécsett. A díj 1.000.000 forint pénzjutalommal, továbbá oklevéllel és az első alkalommal egy Dobány Sándor keramikus által alkotott kisplasztikával jár. A díjátadóra ünnepi műsor keretében kerül sor, mely alkalmat kínál a társművészetekkel történő együttműködésre, mindenekelőtt a Bertók-líra kortárszenei megszólaltatására.


Bertók Lászlót sokat foglalkoztatta a „hazulról haza”, a faluból a városba, a parasztiból az értelmiségi-művész létformába megtett útja, s e változások közepette sem lett hűtlen gyökereihez: a tradíció fenntartása, újramesélése és a modern, új utak keresése együtt jellemezte. „Talán választott városom, / a máris életem felét”, így kezdi egyik pécsi versét, majd később ekként folytatja: „az ahány város, annyi Pécs / az elereszthet, de fogom”. E kötődése is eltéphetetlennek bizonyult, amellyel Pécshez és benne a 20. századi pécsi irodalom hagyományvonalához ragaszkodott. Elődei, Weöres Sándor és Csorba Győző életművei mellett immár az övé is kétség nélkül ezt a magasrendű költői vonulatot erősíti. De a szellemi elődök közé sorolta Várkonyi Nándort és az általa szerkesztett Sorsunk folyóiratot is, akik mindannyian öntudatosan vallották, hogy nem a „vidéki” irodalom rangját, hanem az országos mérce szerinti élvonalat célozzák. Ez az attitűd a díj létrehozói számára iránymutató.

2022

Részletek
később

2022

Díjazott:
Tóth Krisztina

2021

Díjazott:
Parti Nagy Lajos

A díjat elsőként elnyerő Parti Nagy Lajos a Jelenkor egykori szerkesztője és állandó szerzője, a kortárs líra kiemelkedő alakja.